ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด

สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 601/379 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115560020906

E Mail ace-digitalmedia@hotmail.com

เว็บไซต์บริษัท www.ace-digitalmedia.com

ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระได้โดยสั่งจ่ายเช็ค หรือโอนเงิน

ชื่อบัญชี บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 036-8-36254-9

บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด ใส่ใจให้บริการ