ACE DIGITAL MEDIA 

บริการดำเนินการขอใบอนุญาตชิงโชค

ALL YOUR NEEDS ARE OUR SERVICES

ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตชิงโชคและบริการด้านกิจกรรมชิงโชคแบบครบวงจร

ONE STOP SERVICE ที่เดียวจบ ครบทุกขั้นตอน

ด้วยทีมงานมืออาชีพ และที่ปรึกษาด้านการขอใบอนุญาตชิงโชค

บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด ยินดีให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการขอใบอนุญาตชิงโชคตาความต้องการของท่านด้วยราคามิตรภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ จนสิ้นสุด
ติดต่อใช้บริการด้านกิจกรรมชิงโชคแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนให้คำปรึกษาด้านการขอใบอนุญาตชิงโชค การจัดเตรียมเอกสาร ขอใบอนุญาตชิงโชคจากส่วนราชการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ จับสลากชิงโชค จนจบเบ็ดเสร็จกระบวนการ

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า คุณนิติ โทร. 064 324 9329

ALL YOUR NEEDS ARE OUR SERVICES

ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตชิงโชคและบริการด้านกิจกรรมชิงโชคแบบครบวงจร

ONE STOP SERVICE ที่เดียวจบ ครบทุกขั้นตอน

ด้วยทีมงานมืออาชีพ และที่ปรึกษาด้านการขอใบอนุญาตชิงโชค

บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด ยินดีให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการขอใบอนุญาตชิงโชคตาความต้องการของท่านด้วยราคามิตรภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ จนสิ้นสุด
ติดต่อใช้บริการด้านกิจกรรมชิงโชคแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนให้คำปรึกษาด้านการขอใบอนุญาตชิงโชค การจัดเตรียมเอกสาร ขอใบอนุญาตชิงโชคจากส่วนราชการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ จับสลากชิงโชค จนจบเบ็ดเสร็จกระบวนการ

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า คุณนิติ โทร. 064 324 9329

บริการด้านกิจกรรมขออนุญาตชิงโชคแบบครบวงจร

1.บริการให้คำปรึกษา เงื่อนไข วิธีการจัดกิจกรรมชิงโชคทุกรูปแบบ ตลอดจนวางแผน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ค้นหาวิธีการร่วมสนุก

2.บริการดำเนินการขอใบอนุญาตชิงโชคทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ทั่วประเทศ

3.บริการด้านการสื่อสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย

4.บริการช่องทางการร่วมกิจกรรมชิงโชค

5.บริการจัดทำสื่อชิงโชคทุกรูปแบบ คูปองชิงโชค บัตรกำนัล บัตรของขวัญ Gift Voucher

6.บริการจัดหา จัดทำ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมชิงโชค

7.บริการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์เพื่อใช้จับรางวัลชิงโชค

8.บริการจัดหาสักขีพยาน ที่ใช้ในกิจกรรมชิงโชคตามที่กฎหมายกำหนด กับทั้งสื่อมวลชน พิธีกรดำเนินรายการ พรีเซ็นเตอร์ ช่างภาพ

9.บริการจัดหาของรางวัลกิจกรรมชิงโชค แพ็คเกจทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ

10.บริการลงโฆษณาและประกาศรายชื่อผู้โชคดี ด้วยช่องทางสื่อต่าง ๆ พร้อมทั้งแจ้งผู้โชคดีทางโทรศัพท์, จดหมาย หรือหนังสือพิมพ์ เพื่อรับของรางวัล

การเตรียมตัวขออนุญาตชิงโชค

ขั้นตอนการให้บริการของ บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด

1. ให้ท่านจัดเตรียมข้อมูลและติดต่อ คุณนิติ โทร. 064 324 9329

2. บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด จะจัดทำใบเสนอราคาตามงบประมาณ เพื่อให้ท่านพิจารณา

3. เมื่อท่านชำระค่าสินค้าและบริการตามช่องทาง ติดต่อเรา แล้ว บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด จะติดต่อไปยังท่าน เพื่อดำเนินการด้านเอกสารหลักฐาน หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาต บันทึกถ้อยคำ (ปค.14) กับทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมชิงโชค

4. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกอย่างแล้ว บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด จะดำเนินการยื่นเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป โดยมีระยะเวลา ไม่เกิน 15 วันทำการ อนึ่ง หากท่านใดมีความประสงค์จะให้เร่งรัดดำเนินการ บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด ก็สามารถกระทำได้

5. บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด จะร่วมให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ตลอดจนจบกิจกรรมชิงโชค เพื่อให้ท่าน สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างลุล่วงด้วยดี


ทำไมต้อง ACE DIGITAL MEDIA?

READ MORE

NEWS AND INFORMATION

งานอีเว้นท์

บริการจัดงานอีเว้นท์ และจัดทำสื่ออุปกรณ์โฆษณาในงานอีเว้นท์ Read more

คำนวณค่าธรรมเนียม

วิธีการคำนวณ Read more

พันธมิตรของเรา

ส่งเสริมและสนับสนุน Read more

THANK YOU FOR CHOOSING US

ACE DIGITAL MEDIA COMPANY LIMITED