ช่องทางการชิงโชค

บริการช่องทางการร่วมกิจกรรมชิงโชคทุกรูปแบบ

ช่องทางการชิงโชค

บริการช่องทางการร่วมกิจกรรมชิงโชคทุกรูปแบบ

บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด ยินดีให้บริการช่องทางในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับไว้ใช้เข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ปณ.รับชิ้นส่วน, บริการระบบ USSD, SMS, ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

ตู้ ปณ.รับชิ้นส่วน

บริการของเราประกอบด้วย

  1. ให้เช่าตู้ ปณ. รับชิ้นส่วน
  2. คัดแยกและจัดเก็บชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการชิงโชคไว้ในสถานที่ปลอดภัย
  3. จัดส่งชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการชิงโชค

ระบบ USSD

          USSD ย่อมาจาก Unstructured Supplementary Services Data เป็นบริการที่คล้ายกับ SMS แต่ข้อความที่ได้รับจากระบบ USSD จะไม่ถูกบันทึกลงบนอุปกรณ์มือถือเหมือน SMS

          USSD ใช้งานได้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องที่ใช้ระบบ GSM และมือถือทุกรุ่นที่รองรับบริการ SMS โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใด ๆ ทั้งสิ้น การใช้งานจะเป็นการกดตัวเลขเป็นคำสั่ง คือ *xxxx# แล้วโทรออก เช่น *123*456*789012# เป็นต้น

ระบบ SMS

        การใช้งานจะเป็นการส่งข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนด เช่น “อร่อยกับขนมxxxx ในห้างสรรพสินค้า ลุ้นบัตร Value Card” ลุ้นบัตร Value Card เพียงซื้อขนมxxxx ในห้างสรรพสินค้า แล้วโหวตภาพยนตร์โฆษณาขนมxxx เรื่องใดก็ได้ที่มีคะแนนมากสุด มีสิทธิลุ้นบัตร Value Card มูลค่า 990 บาท วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560 ค่าบริการครั้งละ 3 บาท

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

      การใช้งานจะเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ แล้วให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัล

ทั้งนี้ จากแนวทางบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจำกัดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัล ด้วยการเสี่ยงโชค (ชิงโชค) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรุปได้ดังนี้

    1. กรณีการเสี่ยงโชคโดยใช้วิธีการส่งชิ้นส่วนของสินค้าหรือบัตรสมนาคุณหรือบัตรอื่น ๆ มาจับสลาก ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็น
    ผู้ผลิตสินค้าขึ้นเองหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ถ้าหากผู้ประกอบกิจการค้าหรืออาชีพใดซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ผลิตสินค้าขึ้นเองหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแต่ผู้เดียวในประเทศไทย หากจะจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัล
    ด้วยการเสี่ยงโชค ก็อาจต้องขออนุญาตต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอยกเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นรายกรณีได้

 

2. กรณีการเสี่ยงโชคโดยใช้วิธีการส่งข้อความ SMS หรือทางโทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลขต่าง ๆ หรือวิธีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในการทายผล ตอบปัญหาหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัล ผู้ประกอบกิจการค้าหรืออาชีพใด ก็สามารถอนุญาตได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าขึ้นเอง หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแต่เพียงแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
แต่อย่างใด