ขออนุญาตชิงโชค

บริการด้านกิจกรรมชิงโชคแบบครบวงจร

ขออนุญาตชิงโชค

บริการด้านกิจกรรมชิงโชคแบบครบวงจร

          บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาและบริการด้านกิจกรรมชิงโชคแบบครบวงจร ท่านสามารถรับบริการจากเราแบบ ONE STOP SERVICE ที่เดียวจบ ครบทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานมืออาชีพ และที่ปรึกษาด้านการขอใบอนุญาตชิงโชค

บริการของ บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด ด้านกิจกรรมชิงโชค ประกอบไปด้วย

 1. บริการให้คำปรึกษา เงื่อนไข วิธีการจัดกิจกรรมชิงโชคทุกรูปแบบ ตลอดจนวางแผน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
  ค้นหาวิธีการร่วมสนุก
 2. บริการดำเนินการขอใบอนุญาตชิงโชคทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ทั่วประเทศ
 3. บริการด้านการสื่อสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย
 4. บริการช่องทางการร่วมกิจกรรมชิงโชค
 5. บริการจัดทำสื่อชิงโชคทุกรูปแบบ คูปองชิงโชค บัตรกำนัล บัตรของขวัญ Gift Voucher

6. บริการจัดหา จัดทำ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมชิงโชค

7. บริการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์เพื่อใช้จับรางวัลชิงโชค

8. บริการจัดหาสักขีพยาน ที่ใช้ในกิจกรรมชิงโชคตามที่กฎหมายกำหนด กับทั้งสื่อมวลชน พิธีกรดำเนินรายการ พรีเซ็นเตอร์ ช่างภาพ

9. บริการจัดหาของรางวัลกิจกรรมชิงโชค แพ็คเกจทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ

บริการลงโฆษณาและประกาศรายชื่อผู้โชคดี ด้วยช่องทางสื่อต่าง ๆ พร้อมทั้งแจ้งผู้โชคดีทางโทรศัพท์, จดหมาย หรือหนังสือพิมพ์ เพื่อรับของรางวัล

บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด ยินดีให้บริการตามความต้องการของท่านด้วยราคามิตรภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ จนสิ้นสุด

ติดต่อใช้บริการด้านกิจกรรมชิงโชคแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนให้คำปรึกษา การจัดเตรียมเอกสาร ขอใบอนุญาตจากส่วนราชการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ จับสลากชิงโชค จนจบเบ็ดเสร็จกระบวนการ ฝ่ายบริการลูกค้า คุณนิติ โทร. 064 324 9329

การเตรียมตัวขออนุญาตชิงโชค

ทั้งนี้ บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด ยินดีให้บริการให้คำปรึกษา จัดหาของรางวัล และสถานที่จับรางวัล

ขั้นตอนการให้บริการของ บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด

 1. ให้ท่านจัดเตรียมข้อมูลและติดต่อ คุณนิติ โทร. 064 324 9329
 2. บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด จะจัดทำใบเสนอราคาตามงบประมาณ เพื่อให้ท่านพิจารณา
 3. เมื่อท่านชำระค่าสินค้าและบริการตามช่องทาง ติดต่อเรา แล้ว บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด จะติดต่อไปยังท่าน
  เพื่อดำเนินการด้านเอกสารหลักฐาน หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาต บันทึกถ้อยคำ (ปค.14)
  กับทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมชิงโชค
 4. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกอย่างแล้ว บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด
  จะดำเนินการยื่นเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป โดยมีระยะเวลา
  ไม่เกิน 15 วันทำการ อนึ่ง หากท่านใดมีความประสงค์จะให้เร่งรัดดำเนินการ บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด
  ก็สามารถกระทำได้ 
 5. บริษัท เอซ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด จะร่วมให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ตลอดจนจบกิจกรรมชิงโชค เพื่อให้ท่าน
  สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างลุล่วงด้วยดี

“การชิงโชค” หรือคำเดิมตามกฎหมายว่า “การแถมพกหรือรางวัลว่าด้วยการเสี่ยงโชค” จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อน จึงจะทำได้

หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50 บาท ขึ้นไปจนถึง 2,000 บาท ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

 


 

เรายินดีให้บริการขอใบอนุญาตทั่วประเทศ